Dentimex – Stomatolog Jaworzno

Forgot your your password?

Protetyka

Protetyka

Dziedziną, która w zakresie świadczonych usług oraz postępu rozwija się naprawdę bardzo szybko okazuje się medycyna. Nie byłoby jeszcze nawet   zakład pogrzebowy warszawa praga północ  parę lat, a w niektórych przypadkach i miesięcy temu sposobności, aby skorzystać z określonych rodzajów usług, badań specjalistycznych czy tym bardziej fachowych, pieczołowicie realizowanych zabiegów medycznej natury, gdyby nie rozwój technologiczny idący w parze z rozwojem wielorakich badań medycznych i eksperymentami    oraz analizami i skrupulatnymi testami, jakie są przeprowadzane sukcesywnie i systematycznie, nie byłoby opcji na tak duże możliwości, jakie są na dzień dzisiejszy.

Jedną z tych dziedzin, specjalności medycznych, w której ten skok dostrzegalny jest wraz z biegiem czasu coraz bardziej okazuje się protetyka. Zacznijmy jednak od samego początku – czym jest ta sfera medyczna? Czego konkretnie dotyczy oraz na co się składa? W tym zakresie najprostsza definicja mówi o tym, iż jest to coś z pogranicza zarówno techniki, jak także i medycyny. To nauka, jaka ma na celu tworzenie specjalnych konstrukcji, jakie będą mogły służyć człowiekowi do tego, by uzupełniać wszelkie mankamenty tkankowe, a zatem ściślej mówiąc zastępować naturalne, człowiecze tkanki, których brak z powodów różnorakich - genetycznych uwarunkowań, jak także i wypadków i innych nieszczęśliwych zdarzeń losowych poprzez wytwory specjalności protetycznej, które fachowo określa się mianem protez.

Jest to dziedzina specjalizująca się w uzupełnianiu wskazanych ubytków, a zatem nie tylko chodzi tu o ubytki w rozumieniu braków w tkankach, ale też i określonych organach wewnętrznych. Mowa też o ubytkach czynnościowych. W tym celu do tworzenia wcześniej wymienionych protez używa się specjalnego materiału, jakim jest odpowiednio wykształcone tworzywo sztuczne, mające być formą zastępczą. Warto pamiętać, że w zakresie protetyki, ze względu na rozmaite ubytki i konieczności wprowadzenia wielorakich protez i zastąpienia różnorodnych ubytków protetycznych, wyróżnia się wiele odłamów wewnątrz działania protetyki. Jest to na przykład protetyka słuchu, jaka objawia się zastosowaniem w przypadku pacjenta specjalistycznych aparatów słuchowych.

Kolejny rodzaj to jest protetyka ortopedyczna, a więc taka, która wiąże się z koniecznością zastosowania protezy jakiejś kończyny, na przykład ręki czy też nogi. Czymś innym okazuje się zaś protetyka naczyniowa, również powszechna na świecie wśród odłamów protetyki jako nauki medycznej w ogóle. Jeszcze co innego z kolei to protetyka ubytków w obrębie określonych regionów ludzkiego ciała, przez co konkretnie rozumie się takie uzupełnienie braków, których obecność niszczyłaby ludzką urodę i z powodów chociażby czysto estetycznych warto byłoby coś z tymi ubytkami zrobić.

Przykładem takowej sytuacji okazuje się ubytek w obrębie twarzy człowieka, gdzie proteza na przykład nosa pozwala na naturalne funkcjonowanie i polepsza, na tyle na ile oczywiście jest to możliwe, warunki życia oraz wygląd zewnętrzny. Musimy też wspomnieć o protezach występujących w przypadku mastektomii, na przykład mowa tu o protezach sutka. W niektórych przypadkach poważnych problemów schorzeń tym razem za przykład weźmy męskich, występuje nawet proteza jądra.

Przykładów tego typu zastosowań protetyki regionów ciała jest cała masa i można by je jeszcze długi czas mnożyć. Do tego warto wspomnieć też optykę okularową, jaka z dziedziną tu charakteryzowaną naprawdę silnie się wiąże. Niemniej jednak, na dzień dzisiejszy za najbardziej powszechną i zdecydowanie najbardziej potrzebną i najczęstszą uznaje się protetykę stomatologiczną, której w związku z tak dużym jej rozpowszechnieniem poświęciliśmy całą kolejną zakładkę.